•   Sağır bireylere, doğdukları zaman yaşadıkları ülkedeki özel adlardan herhangi biri verilmekte (Örneğin Ali) dolayısıyla bu bireyler, resmi işlemlerinde bu adı kullanmaktadır. Bunun yanı sıra her […]
 • İşiten bir kişi, eğer konuşmak istediği kişi ona bakmıyorsa sık sık kişinin adı veya ünvanını söyleyerek sohbeti başlatırlar. Sağır bireylerde ise bu durum, farklı şekillerde görülmektedir. […]
 • Elle Göstermek İşiten bireyler için sohbet sırasında elle birini göstermek kaba bir hareket olarak algılanmasına karşın sağır bireyler, adıl kullanımında bu yönteme sık sık başvurmaktadır. Bu […]
 • Sağırlarda Selamlaşma Sağırlarda selamlaşma, tokalaşmanın aksine çoğunlukla birbirine sarılmak şeklinde gerçekleşir.  Sağır kişilerin sohbetleri, daha çok günlük aktiveteleri ve hayatları hakkında detaylı bilgi içermektedir. Sohbetler daha […]
 • Göz Teması Etkili bir iletişimin devam etmesi için göz temasının sürdürülmesi çok önemlidir.  İşaret dili sadece elle üretilen işaretlerin yanı sıra kaş, ağız, baş hareketleri gibi […]
 • İşitme Engelli & Sağır Sağır ve işitme engelli terimleri, işiten toplum tarafından birbirinin yerine sık sık kullanılmaktadır. İşitme engelli terimi, işitme kaybı olan kişilere verilen bir […]
 • Sağırların Adlandırılması Sağır bireyler hem kamusal hem de toplumsal alanda bir çok şekilde adlandırılmaktadır. En çok görülen adlar şu şekildedir: İşitme engelli, sağır, sessiz, dilsiz, sağır-dilsiz, […]
 • Sağırların Engelli Olarak Görülmesi Sağırların “engelli” olarak görülüp görülmemesi çok tartışılan konulardan biridir. Bazı sağır bireyler, işitme kaybından ve işiten bireylere göre kimi fizyolojik engelleri bulunmasından […]
 • Sağırların İletişimi Sağır kişilerin çoğu işaret dili kullanarak birbirleri arasında iletişim kurmaktadır. Ebeveyni sağır olmayan, işitme engelliler okullarında öğrenim görmeyen veya kendi tercihinden dolayı konuşma dili […]
 • Sağır Gençlik Kampları Sağır gençlerin kültürel paylaşımda bulunmasını, vizyonlarının gelişmesini ve grup çalışmalarının üretilmesini planlayan Sağır Gençlik Kampları bir çok ülkede yıllardır sürdürülmektedir. Ülkemizde ise Türkiye […]
 • İşitme Engelliler Okulları Ülkemizde sağır çocukların ve gençlerin eğitimine ilişkin özel eğitim okulları bulunmakta ve bu okullar; okul öncesi, ilköğretim, lise düzeyinde eğitimlerini sürdürmektedir.  Sınıftaki öğrenci […]
 • Sağır Dernekleri Türkiye’de ilk sağır derneği, Türk İşaret Dili (TİD)’nin ve Sağır Toplumunun gelişmesine katkıda bulunan Süleyman Gök tarafından 1941 yılında Türkiye İşitme Engelliler Tesanüt Derneği […]