Sağırların Engelli Olarak Görülmesi

Sağırların İletişimi
24 Kasım 2014
Sağırların Adlandırılması
24 Kasım 2014

Sağırların Engelli Olarak Görülmesi

Sağırların “engelli” olarak görülüp görülmemesi çok tartışılan konulardan biridir. Bazı sağır bireyler, işitme kaybından ve işiten bireylere göre kimi fizyolojik engelleri bulunmasından dolayı kendilerini bir çeşit engelli olarak adlandırmaktadır. Buna karşın, Sağır Toplumu, yaygın olarak kendini engelli grubu içerisinde görmemekte ve engelli olarak adlandırılmayı kabul etmemektedir.

Bu görüşü kabul eden sağır bireylere göre, kendi fiziksel görünümünde (bedensel engelli bireyler gibi) bir farklılık bulunmamakta ve sağır bireyler tıpkı işiten bireyler gibi hayatını devam ettirmektedir. Bu nedenle, sağır bireylerin engelli olarak düşünülmemesi gerektiğini ve işiten bireylerden sadece işitme kaybı açısından farklılaştıklarını belirtmektedirler.