İşitme Engelliler Okulları

Sağır Dernekleri
24 Kasım 2014
Sağır Gençlik Kampları
24 Kasım 2014

İşitme Engelliler Okulları

Ülkemizde sağır çocukların ve gençlerin eğitimine ilişkin özel eğitim okulları bulunmakta ve bu okullar; okul öncesi, ilköğretim, lise düzeyinde eğitimlerini sürdürmektedir.  Sınıftaki öğrenci dağılımına bakıldığında ise iki durum gözlemlenmektedir. İlkinde sınıf, tamamen sağır öğrencilerden oluşmakta, ikincisinde ise “kaynaştırma” yöntemi uygulanarak hem sağır hem de işiten öğrenciler beraber eğitim görmektedir. Bu okullardaki eğitim, işitsel-sözel yöntem ile yapıldığından ses yalıtımı eğitim kalitesini çok etkilemekte ve bu nedenle sağır bireylerin eğitim gördükleri sınıflar özel olarak düzenlenmektedir.