İşitme Engelli & Sağır

Sağırların Adlandırılması
24 Kasım 2014
Göz Teması
24 Kasım 2014

İşitme Engelli & Sağır

Sağır ve işitme engelli terimleri, işiten toplum tarafından birbirinin yerine sık sık kullanılmaktadır. İşitme engelli terimi, işitme kaybı olan kişilere verilen bir ad olmakla birlikte daha çok odyolojik bir temele dayanmaktadır. Örneğin, yaşlılık vb. nedenlerden dolayı tek kulağında çok hafif düzeyde işitme kaybı olsa bile bu birey, işitme engelli olarak adlandırılmaktadır. Bu nedenle, tamamen ve çok az işitme kaybı olan kişiler belirtilmek istendiğinde, “sağır ve işitme engelli” olarak adlandırılması daha bütüncül bir bakış açısı sağlayacaktır.  Sağır Toplumu açısından bakıldığında ise odyolojik nedenler gözetilmeksizin bu toplumun kültürel özelliklerini taşıyan ve işitme kaybı olan bireyler, “sağır” olarak adlandırılmaktadır.