Elle göstermek

Sağırlarda Selamlaşma
24 Kasım 2014
Dikkat Çekmek
16 Kasım 2014

Elle Göstermek

İşiten bireyler için sohbet sırasında elle birini göstermek kaba bir hareket olarak algılanmasına karşın sağır bireyler, adıl kullanımında bu yönteme sık sık başvurmaktadır. Bu nedenle, sağır bir bireyin elle birini göstermesinin dilbilgisel bir işlevi bulunmakta ve işiten bireyler için bu görünüm, kaba bir davranış olarak algılanmamalıdır.