YABANCI DİL OLARAK İŞARET DİLİ- DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

ÖLÇÜTLER

Üstün Perfomans (%100-85) Kabul Edilebilir Perfomans (%85-70) Düşük Performans (%70-55)

Kabul Edilemez Performans

( < %55)

Sözcük Bilgisi

Öğrendiği tüm işaretlerin anlamını ve yapısını bilmekte ve uygun şekilde kullanmakta Öğrendiği çoğu işaretin anlamını ve yapısını bilmekte ve uygun şekilde kullanmakta Öğrendiği bazı işaretlerin anlamını ve yapısını bilmekte ve uygun şekilde kullanmakta Öğrendiği çok az işaretin anlamını ve yapısını bilmekte ve uygun şekilde kullanmakta

Sağır Kültürü

Sağır toplumunun kültürel özelliklerini bilmekte ve uygun şekilde kullanmakta

Sağır toplumunun çoğu kültürel özelliklerini bilmekte ve uygun şekilde kullanmakta Sağır toplumunun bazı kültürel özelliklerini bilmekte ve uygun şekilde kullanmakta

Sağır toplumunun çok az kültürel özelliklerini bilmekte ve uygun şekilde kullanmakta

Akıcılık ve Süreklilik

İşaret dili üretimi akıcı şekilde ilerlemekte Çok az duraksamalar olsa bile işaret dili üretimi iletişimi etkilemeyecek şekilde ilerlemekte İşaret dili üretiminde iletişimi etkileyebilecek bazı duraksamalar yaşanmakta

İşaret dili üretiminde iletişimi etkileyebilecek çok fazla duraksamalar yaşanmakta

Yüz İfadesi

Göz Kontağı

Uygun şekilde kullanılmakta ve dilbilgisel mesaj iletilmekte Çoğu zaman uygun şekilde kullanılmakta ve dilbilgisel mesaj iletilmekte Sıklıkla uygun şekilde kullanılmakta ve dilbilgisel mesaj iletilmekte

Nadiren uygun şekilde kullanılmakta ve dilbilgisel mesaj iletilmekte

İşaret Alanı

Kişi ve nesneler açık bir şekilde tanımlanmakta

Kişi ve nesneler çoğunlukla açık bir şekilde tanımlanmakta Kişi ve nesneler sıklıkla açık bir şekilde tanımlanmakta

Kişi ve nesneler nadiren açık bir şekilde tanımlanmakta

Kavrama Becerisi

Herhangi bir tekrar gerektirmeden tüm mesajı kavrayabilmekte Mesajı yeterli şekilde kavrayabilmekte Mesajın genel konusunu anlayacak şekilde kavrayabilmekte

Mesajın çok azını kavrayabilmekte ya da hiç kavrayamamakta

Üretim Becerisi

İletmek istediği mesajı etkin şekilde ifade edebilmekte İletmek istediği mesajı yeterli şekilde ifade edebilmekte İletmek istediği mesajın bir bölüm içeriğini ifade edebilmekte

İletmek istediği mesajı yeterli şekilde ifade edememekte

Dilbilgisi

İşaret dilinin dilbilgisel özelliklerini doğru şekilde kullanmakta

İşaret dilinin dilbilgisel özelliklerini çoğunlukla doğru şekilde kullanmakta İşaret dilinin dilbilgisel özelliklerini sıklıkla doğru şekilde kullanmakta ama konuşma dilinin etkisi görülmekte

İşaret dilinin dilbilgisel özelliklerini nadiren doğru şekilde kullanmakta ve konuşma dilinin çok fazla etkisi görülmekte