Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dilbilim Bölümü tarafından, Avrupa Konseyi’nin Ortak Başvuru Metni (The Common European Framework of Reference for Languages) doğrultusunda hazırlanan “Yabancı Dil Olarak Türk İşaret Dili” adlı bu öğrenci kitabı, temel düzeyde (A1-A2) Türk İşaret Dili öğretmeyi amaçlamaktadır. Konuşma dili temel alınarak hazırlanmış olan Avrupa Konseyi Ortak Başvuru Metni’ndeki beceri düzlemleri, işaret diline özgü görünümleri barındırmamaktadır. Bu eksikliği gidermek için bu öğretim seti, işaret diline özgü yapıları betimlenmekte ve bu yapıların öğretimini de içermektedir. Bu doğrultuda elinizdeki bu kitap, aynı zamanda geniş kapsamlı araştırmalara dayanan bir uyarlamadır. Kitapta, Karekod (QR kod) uygulaması ve videolar yardımıyla öğrencinin ders içinde ve dışında farklı türden alıştırmalar yaparak Türk İşaret Dilinde kavrama ve üretim becerilerini geliştirmesi hedeflenmektedir.

Türk İşaret Dili, “Sağır Toplum” için önemli bir iletişim kaynağıdır. Kişi, işitme engelli olmasa bile iş, aile ve sosyal yaşantısında kendini sağır toplum içinde bulabilir. Sağır toplumu tanımak ve onlarla iletişime geçebilmek için işiten bireylerin yabancı dil olarak Türk İşaret Dilini öğrenmesi, toplumsal bir gereksinimdir. Yabancı dil olarak Türk İşaret Dili eğitimi alan, alacak ya da almak isteyen bireylerin profiline baktığımızda çok geniş bir yelpaze ile karşılaşabiliriz: sağır çocuk sahibi bir ebeveyn, sağır öğrencisi bulunan öğretmen, sağır hastası olan bir doktor…

Bu eğitim setinin, İşiten Toplumla Sağır Toplum arasında bir iletişim köprüsü oluşturacağına inanmaktayız.

Ankara Üniversitesi

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Dilbilim Bölümü